təqdis

təqdis
is. <ər.> klas. Müqəddəs bilmə, müqəddəsləşdirmə, sitayiş etmə, tapınma. Təqdis etmək – müqəddəsləşdirmək, sitayiş etmək, tapınmaq. <Bir mələk Şeyx Sənana:> Səni təqdis edər mələklər, inan; Heç təlaş etmə gəl, böyük Sənan! H. C.. <Ruhnəvaz:> Tolstoyla Turgenevi çox oxuyuram, Mopassanı təqdis edirəm. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • təqdis — ə. 1) müqəddəs sayma; 2) əziz tutma; əzizləmə; 3) həsr etmə; ithaf; 4) hörmət, sitayiş etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Qadis — Original name in latin Qdis Name in other language Kadis, Qaddis, Qades, Qadis, Qdes, Qdis, Qis, qads State code AF Continent/City Asia/Kabul longitude 34.8085 latitude 63.43003 altitude 1300 Population 0 Date 2010 08 16 …   Cities with a population over 1000 database

  • ilahiləşdirilmək — məch. Xariqüladə, ilahi bir qüvvə edilmək, Allah sifəti verilmək, Allah sayılmaq. // Allah kimi yüksəldilmək, təqdis edilmək, Allah kimi qarşısında səcdə edilmək. Təbiət güclərinin ilahiləşdirilməsi. – İlahiləşdirilmiş, mələk simalı, əl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilahiləşdirmək — f. Allah saymaq, Allah sifəti vermək. // Allah kimi yüksəltmək, qaldırmaq, təqdis etmək, Allah kimi qarşısında səcdə etmək. Qədim insan odu ilahiləşdirir, ona tapınırdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • intixab — is. <ər.> Seçmə, seçib ayırma. <Qoca:> . . Hökmdar intixabında da atanın iştirakı və meyli təqdis olunardı. Ç.. <Səmirə:> Məni bu saat ən çox həyəcanlandıran başqa bir şeydir: müvazinətini itirib, intixabında yanılmayasan. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”